• Polski
    • English

Separatory aerodynamiczne typu UCX

Klasyfikatory UCX należą do grupy produktów do zastosowań przy produkcji ultra drobnych materiałów.  Ta seria separatorów niedawno została stworzona i udoskonalona do wymagających aplikacji gdzie bardzo drobne cząstki są produkowane nadal z wysoką sprawnością. Comex posiada w swojej ofercie różne rozmiary klasyfikatorów UCX, które są zdolne produkować materiały o granicznej wartości ziarna równej 1,2 mikrona (d97). Jednocześnie mogą one działać z wysoką sprawnością dla grubych ziaren.

Jak to działa?

Klasyfikator aerodynamiczny (pneumatyczny) UCX jest połączony z cyklonem, filtrem powietrza i wentylatorem.

Materiał wsadowy dostarczany jest równomiernie do klasyfikatora za pomocą podajnika ślimakowego lub wibracyjnego oraz transportu pneumatycznego. W tym typie separatora materiał stycznie do komory wirnikowej. Przewagą tego typu zasilania jest prędkość początkowa mieszaniny gazowo-proszkowej. Wewnątrz klasyfikatora znajduje sie wirnik o średnicy zależnej od wielkości urządzenia, którego prędkość determinuje wielkość cząstek, jakie są w stanie przedostać się przez przestrzenie między łopatkami. W klasyfikatorze występują trzy zjawiska powodujące oddzielenie się ziaren drobnych/lekkich od grubych/ ciężkich.

Pierwsze zjawisko ma miejsce w momencie gdy struga materiału wpada w obręb wirnika, jego górnej części. Wtedy to drobne ziarna, znajdujące się bliżej wirnika są natychmiast zasysane. Drugie zjawisko ma miejsce nieco niżej w środkowej części wirnika gdzie do układu poprzez styczną rurę oraz statyczne łopatki kierowany jest strumień powietrza wtórnego „secondary air A” powodującego dyspersję materiału i uwolnienie drobnych ziaren i skierowanie ich przestrzenie międzyłopatkowe wirnika. Z kolei trzecie zjawisko występuje niżej gdzie odrzucona przez wirnik frakcja gruba / ciężka, posiadająca nadal ziarna o małym rozmiarze/ masie jest ponownie przedmuchiwana przez dodatkowe wtórne powietrze „secondary air B”, które pozwala „odzysk” drobnych ziaren porwanych wraz z frakcją grubą.

Im większa prędkość wirnika tym drobniejszy materiał jest otrzymywany. Produkt, który przedostał się przez wirnik trafia pneumatycznie do cyklonu, gdzie prawie wszystkie cząstki są usuwane z powietrza. Wylot cyklonu jest połączony z filtrem który oddziela bardzo drobne cząstki od gazu.

Na końcu instalacji znajduje się wentylator zapewniający podciśnienie w układzie klasyfikacji. Przepływ powietrza przez klasyfikator pneumatyczny jest kontrolowany za pomocą czujników przepływu. Odpowiednie obroty wirnika klasyfikatora oraz przepływ powietrza zapewniają uzyskanie wymaganego podziału materiału wsadowego na frakcje drobna/lekka i gruba/ciężką.

Parametry

Kluczowe korzyści

  • wysoka sprawność klasyfikacji
  • podział drobnego ziarna do 1.2 mikrona (przy d97)
  • niski spadek ciśnienia
  • obniżone koszty eksploatacyjne i konserwacyjne
  • system zasilający wykorzystujący grawitację oraz mieszanie z powietrzem
  • możliwość przetwarzania materiałów „trudnych”

W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt:

Marcin Jarosz
Tel:  +48 33 845 03 13 ext.1
Tel:  +48 33 44 54 615
marcin.j@comex-group.com