• Polski
    • English

Systemy napełniania worków big bag typu ADWS

System ADWS-150 firmy Comex jest używany do wypełnienia materiałem proszkowym worków typu big-bag. Składa się on z urządzenia wlotowego, zespołu ważącego i szafy sterowniczej. Poszczególne elementy układu są przedstawione poniżej. ADWS oznacza automatyczny system wyładowywania i ważenia (Automatic Discharge and Weighing System). Liczba 150 oznacza średnicę otworu wlotowego w mm.

Główne elementy systemu

Platforma ważąca i uchwyty toreb

Platforma ważąca umiejscowiona jest pod uchwytami worków big-bag. Jest ona wyposażona w urządzenie wibracyjne i czujniki tensometryczne. Czujniki tensometryczne wysyłają sygnał do jednostki sterującej, na której jest wyświetlana dokładna masa worka. Dokładność ważenia wynosi + / – 1 kg. Urządzenie wibrujące jest uruchamiane przez szafę sterującą w odpowiednich odstępach czasu w celu uzyskania jednolitego napełnienia toreb. Maksymalna pojemność platformy wagowej to 2 t.

Urządzenie napełniające

Urządzenie napełniające jest wyposażone w ręczny uchwyt oraz mieszek gumowy napełniany sprzężonym powietrzem, który podczas pracy zapewnia szczelne połączenie leja worka big-bag z rurą napełniającą. Ponadto, w przypadku zakładania nowej torby na uchwyt, niezależny układ pneumatyczny może napełnić powietrzem worek tak, aby przyjął końcowy kształt prostopadłościanu (typowego worka napełnionego produktem).

Szafa sterownicza

Szafa sterownicza jest wyposażona w panel dotykowy, na którym dostępne są wszystkie niezbędne funkcje sterowania systemem.

 

System napełniania worków big-bag typu ADWS w układzie wielokanałowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel kontrolny ADWS

 

 

 

 

 

 

 

 

Kluczowe korzyści

  • ważenie worków big-bag w zakresie 0-3000kg
  • wstrząsarka worka z możliwością programowania czasów wibracji i ich przerw
  • pneumatyczne uszczelnienie wlotu worka w czasie napełniania
  • zawór odcinający główny strumień materiału podczas wymiany worka
  • automatyczne nadmuchiwanie nowego worka
  • panel dotykowy wraz z pełną automatyczną procedurą do wymiany worków
  • oświetlenie ostrzegawcze dla operatorów wykazujące poziomu wypełnienia worka
  • zewnętrzne sygnały analogowe i cyfrowe dla połączeń z głównym PLC

 

W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt:

Marcin Jarosz
Tel:  +48 33 845 03 13 ext.1
Tel:  +48 33 44 54 615
marcin.j@comex-group.com